© 2010 SLUG Finance a.s.

item1
AKTUÁLNĚ item1
LOKALITA PROJEKT ARCHITEKT GALERIE KONTAKT item1
item1
IMG7737a
item5

Lokalita Slezská Ostrava se nachází v klidném a příjemném prostředí mezi ulicemi Koněvova a Na Korunce. V okolí se nachází rozptýlená obytná zástavba, škola a zoologická zahrada.

Snadnou dostupnost z centra Ostravy zajišťuje MHD a cyklostezka na hranici pozemku.

Obytný soubor tvoří 33 řadových domů. Zástavba je rozdělena do šesti řadových dvoupodlažních nepodsklepených bloků, ve kterých se nachází dva typy domů. Jednotlivé bloky jsou od sebe navzájem odděleny zelení a komunikacemi.

Urbanistické řešení celého souboru bylo ovlivněno tvarem a výškovými poměry pozemku a je založeno na pravoúhlém systému komunikací a objektů na Koněvově ulici. Území je využito tak, aby byl zachován poměr zastavěné plochy k zeleným plochám s ohledem na odstupy od sousedních pozemků.Výškové členění zástavby je navrženo jako konstantní - dvě nadzemní podlaží. Doplňkové objekty - krytá parkovací stání se sklady a technické zázemí - jsou řešeny jako jednopodlažní.

LOKALITA SLEZSKÁ OSTRAVA item3f item3e item3c item3b item3 item3b1 item3f item3e item3c item3b item3b1 item3f item3e item3c item3b item3 item3b1